Chitragupt Bhagwan Chalisa Lyrics In English

Look for Chitragupt Bhagwan Chalisa Lyrics In English along with Video Song on Youtube! Here is the right choice.

Chitragupt Bhagwan Chalisa Lyrics Video Song on Youtube

Chitragupt Bhagwan Chalisa Lyrics Video Song on Youtube

Chitragupt Bhagwan Chalisa Lyrics In English

॥ Doha ॥
Sumir Chitragupt Ish Ko, Satat Navau Shisha ।
Brahma Vishnu Mahesh Sah, Riniha Bhe Jagadisha ॥
Karo Kripa Karivar Vadan, Jo Sarashuti Sahay ।
Chitragupt Jas Vimalayash, Vandan Guroopad Laay ॥

॥ Chaupai ॥
Jay Chitragupt Gyan Ratnakar ।
Jay Yamesh Digant Ujagar ॥

Aj Sahay Avatareu Gusani ।
Kinheu Kaaj Brahm Kinai ॥

Shrrshti Srjanahit Ajaman Jancha ।
Bhanti-bhanti Ke Jeevan Raacha ॥

Aj Ki Rachana Manav Sandar ।
Manav Mati Aj Hoi Niroottar ॥ 4 ॥

Bhe Prakat Chitragupt Sahai ।
Dharmadharm Gun Gyan Karai ॥

Racheu Dharam Dharam Jag Manhi ।
Dharm Avatar Let Tum Panhi ॥

Aham Viveki Tumahi Vidhata ।
Nij Satta Pa Karahin Kughata ॥

Shrashti Santulan Ke Tum Swami ।
Tray Devan Kar Shakti Samani ॥ 8 ॥

Paap Mrtyu Jag Mein Tum Lae ।
Bhayaka Bhoot Sakal Jag Chhae ॥

Mahakal Ke Tum Ho Sakshi ।
Bramhu Maran Na Jaan Minakshi ॥

Dharm Krishna Tum Jag Upajayo ।
Karm Kshetra Gun Gyan Karayo ॥

Ram Dharm Hit Jag Pagu Dhare ।
Manavagun Sadagun Ati Pyare ॥ 12 ॥

Vishnu Chakra Par Tumahi Virajen ।
Palan Dharm Karam Shuchi Saje ॥

Mahadev Ke Tum Tray Lochan ।
Prerakashiv as Tandav Nartan ॥

Savitri Par Krpa Nirali ।
Vidyanidhi Maan Sab Jag Aali ॥

Rama Bhal Par Kar Ati Daya ।
Shrinidhi Agam Akoot Agaya ॥ 20 ॥

Uma Vich Shakti Shuchi Rachyo ।
Jakebin Shiv Shav Jag Bachyo ॥

Guru Brhaspati Sur Pati Natha ।
Jake Karm Gahi Tav Hatha ॥

Ravan Kans Sakal Matavare ।
Tav Pratap Sab Swarg Sidhare ॥

Pratham Poojya Ganapati Mahadeva ।
Sou Karat Tumhari Seva ॥ 24 ॥

Riddhi Siddhi Paay Dwainari ।
Vighn Haran Shubh Kaj Sanvari ॥

Vyas Chahi Rach Ved Purana ।
Ganapati Lipibadh Hitaman Thana ॥

Pothi Masi Shuchi Lekhani Dinha ।
Asavar Dey Jagat Krt Kinha ॥

Lekhani Masi Sah Kagad Kora ।
Tav Pratap Aju Jagat Majhora ॥ 28 ॥

Vidya Vinay Parakram Bhari ।
Tum Adhar Jagat Abhari ॥

Dwadas Poot Jagat as Lae ।
Rashi Chakra Adhar Suhae ॥

Jas Poota Tas Rashi Rachana ।
Jyotish Ketum Janak Mahana ॥

Tithi Lagan Hora Digdarshan ।
Chari Asht Chitransh Sudarshan ॥ 32 ॥

Rashi Nakhat Jo Jatak Dhare ।
Dharam Karam Phal Tumahi Adhare ॥

Ram Krshn Guroovar Grh Jai ।
Pratham Guru Mahima Gun Gai ॥

Shri Ganesh Tav Bandan Kina ।
Karm Akarm Tumahi Adhina ॥

Devavrat Jap Tap Vrat Kinha ।
Ichchha Mrityu Param Var Dinha ॥ 36 ॥

Dharmahin Saudas Kuraja ।
Tap Tumhar Baikunth Viraja ॥

Hari Pad Dinh Dharm Hari Nama ।
Kayath Parijan Param Pitama ॥

Shur Shuyashama Ban Jamata ।
Kshatriy Vipr Sakal Adata ॥

Jay Jay Chitragupt Gusani ।
Guruvar Guroo Pad Paay Sahai ॥ 40 ॥

Jo Shat Path Kari Chalisa ।
Janmamaran Duhkh Kati Kalesa ॥

Vinay Karain Kuladip Shuvesha ।
Rakh Pita Sam Neh Hamesha ॥

॥ Doha ॥
Gyan Kalam, Masi Sarasvati, Ambar Hai Masipatr ।
Kalachakra Ki Pustika, Sada Rakhe Dandastr ॥
Paap Punya Lekha Karan, Dharyo Chitra Swaroop ।
Shrishti Santulan Swamisada, Sarag Narak Kar Bhoop ॥

॥ Iti Shri Chitragupt Chalisa Samapt ॥

Click for More Chalisa

You May Also Like These Chalisa Lyrics

Leave a Comment