Shri Lakshmi Chalisa PDF Download In English

Looking for Shri Lakshmi Chalisa PDF Download in English? Here is the right place. Shri Lakshmi Chalisa is a Hindu prayer dedicated to the goddess of wealth and prosperity, Lakshmi. Reciting this prayer with devotion and sincerity is believed to attract wealth, remove obstacles, improve relationships, enhance spiritual growth, and promote overall well-being. Discover the benefits of Shri Lakshmi Chalisa and connect with the divine energy of the goddess Lakshmi.

Shri Lakshmi Chalisa with English Lyrics on Youtube

Shri Lakshmi Chalisa with English Lyrics on Youtube

Shri Lakshmi Chalisa Lyrics In English

॥ Doha ॥
Maatu Lakshmi Kari Kripa
Hridaya Mein Vaas ।
Manokamna Siddha Kari
Paruvahu Meri Aas ॥

॥ Sortha ॥
Yahi Mor Ardas,
Hath Jod Vinati karun ।
Sab Vidhi Karau Suvas,
Jai Janani Jagadambika ।

॥ Chaupai ॥
Sindu Suta Main Sumirau Tohi ।
Gyan, Buddhi, Vidya Do Mohi ॥

Tum Samaan Nahi Koi Upkari ।
Sab Vidhi Puravahu Aas Hamari ॥

Jai Jai Jagat Janani Jagadamba ।
Sabaki Tum Hi Ho Avalamba ॥

Tum Hi Ho Sab Ghat Ghat Vaasi ।
Vinati Yahi Hamari Khaasi ॥

Jagajanani Jai Sindhu Kumari ।
Dinan ki Tum Ho Hitakari ॥

Vinavaun Nitya Tumahin Maharani ।
Kripa Karau Jaga Janani Bhavani ॥

Kehi Vidhi Stuti Karaun Tihari ।
Sudhi Lijai Aparadh Bisari ॥

Kripa Drishti Chitavavo Mam Ori ।
Jaga Janani Vinati Sun Mori ॥

Gyan Buddhi Jai Sukh Ki Data ।
Sankat Haro Hamari Mata ॥

Kshirasindhu Jab Vishnu Mathayo ।
Chaudah Ratna Sindhu Mein Payo ॥

Chaudah Ratna Mein Tum Sukharasi ।
Seva Kiyo Prabu Bani Dasi ॥

Jab Jab Janma Jahan Prabhu Linha ।
Roop Badal Tahan Seva Kinha ॥

Svayan Vishnu Jab Nar Tanu Dhara ।
Linheu Avadhapuri Avatara ॥

Tab Tum Pragat Janakapur Mahin ।
Seva Kiyo Hridaya Pulakahin ॥

Apanaya Tohi Antaryami ।
Vishva Vidit Tribhuvan Ki Swami ॥

Tum Sam Prabal Shakti Nahin Aani ।
Kahan Lau Mahima Kahaun Bakhani ॥

Man Kram Vachan Karai Sevakai ।
Man Ichchhita Vanchhit Phal Pai ॥

Taji Chhal Kapat Aur Chaturai ।
Pujahin Vividh Bhanti Man Lai ॥

Aur Haal Main Kahaun Bujhai ।
Jo Yah Paath Karai Man Lai ॥

Tako Koi Kashta Noi ।
Man Ichchhita Pavai Phal Soi ॥

Trahi Trahi Jai Dukh Nivarini ।
Trividh Taap Bhav Bandhan Harini ॥

Jo Chalisa Pade Padave ।
Dhyana Lagakar Sunai Sunavai ॥

Takau Koi Na Rog Satavai ।
Putra Aadi Dhan Sampatti Pavai ॥

Putrahin Aru Sampatti Hina ।
Andh Badhir Kodhi Ati Dina ॥

Vipra Bolaya Kai Paath Karavai ।
Shanka Dil Mein Kabhi Na Lavai ॥

Paath Karavai Din Chalisa ।
Ta Par Kripa Karain Gaurisa ॥

Sukh Sampatti Bahut Si Pavai ।
Kami Nahin Kaahu Ki Avai ॥

Barah Maas Karai Jo Puja ।
Tehi Sam Dhanya Aur Nahin Duja ॥

Pratidin Paath Karai Man Mahin ।
Un Sam Koi Jag Mein Kahun Naahin ॥

Bahuvidhi Kya Mai Karaun Badai ।
Leya Pariksha Dhyana Lagai ॥

Kari Vishvas Karai Vrat Nema ।
Hoy Siddha Upajai Ur Prema ॥

Jai Jai Jai Lakshmi Bhavani ।
Sab Mein Vyapita Ho Gun Khaani ॥

Tumharo Tej Prabal Jag Mahin ।
Tum Sam Kou Dayalu Kahun Naahin ॥

Mohi Anath Ki Sudhi Ab Lijai ।
Sankat Kaati Bhakti Mohi Dijai ॥

Bhul Chuk Kari Kshama Hamari ।
Darshan Dajai Dasha Nihari ॥

Bin Darshan Vyakul Adhikari ।
Tumahi Achhat Dukh Sahate Bhaari ॥

Nahin Mohin Gyan Buddhi Hai Tan Mein ।
Sab Janat Ho Apane Man Mein ॥

Roop Chaturbhuja Karake Dharan ।
Kashta Mor Ab Karahu Nivaran ॥

Kehi Prakar Main Karaun Badai ।
Gyan Buddhi Mohin Nahin Adhikai ॥

॥ Doha ॥
Trahi Trahi Dukh Harini,
Haro Vegi Sab Tras ।

Jayati Jayati Jai Lakshmi,
Karo Shatru Ko Naash ॥

Ramdas Dhari Dhyan Nit,
Vinay Karat Kar Jor ।

Maatu Lakshmi Daas Par,
Karahu Daya Ki Kor ॥

Shri Lakshmi Chalisa PDF Download In English

296 KB

Most Popular Chalisa

Benefits of Shri Lakshmi Chalisa

Shri Lakshmi Chalisa is a Hindu prayer dedicated to the goddess Lakshmi, who is the goddess of wealth, prosperity, and abundance. Chanting or reciting this prayer has numerous benefits, some of which are:

  1. Attracting Wealth and Abundance: The prayer is believed to attract wealth and abundance in one’s life. It is said that reciting the prayer with devotion and sincerity can help one overcome financial difficulties and attract prosperity.
  2. Removing Obstacles: The prayer is also believed to remove obstacles in one’s life, whether they are related to finances, relationships, health, or any other aspect of life. By reciting the prayer, one can overcome these obstacles and achieve success in their endeavors.
  3. Improving Relationships: The prayer is also believed to improve one’s relationships with others. It is said that reciting the prayer with devotion and sincerity can help one overcome misunderstandings and conflicts and promote love and harmony in relationships.
  4. Enhancing Spiritual Growth: The prayer is also believed to enhance one’s spiritual growth. By reciting the prayer with devotion and sincerity, one can connect with the divine energy of the goddess Lakshmi and experience inner peace and joy.
  5. Promoting Overall Well-being: The prayer is believed to promote overall well-being, both physical and mental. By reciting the prayer, one can release stress and anxiety and experience a sense of calm and serenity.

In summary, reciting Shri Lakshmi Chalisa with devotion and sincerity can bring numerous benefits to one’s life, including attracting wealth and abundance, removing obstacles, improving relationships, enhancing spiritual growth, and promoting overall well-being.

You May Also Like These Chalisa Lyrics

Shri Lakshmi Chalisa PDF Download In Hindi | श्री लक्ष्मी चालीसा हिंदी में

श्री लक्ष्मी चालीसा पीडीएफ ( Shri Lakshmi Chalisa PDF) हिंदी में डाउनलोड करना चाहते हैं? यहाँ सही जगह है। श्री लक्ष्मी चालीसा एक हिंदू प्रार्थना है जो धन और समृद्धि की देवी लक्ष्मी को समर्पित है। माना जाता है कि भक्ति और ईमानदारी के साथ इस प्रार्थना को पढ़ने से धन आकर्षित होता है, बाधाएं दूर होती हैं, रिश्तों में सुधार होता है, आध्यात्मिक विकास में वृद्धि होती है और समग्र कल्याण को बढ़ावा मिलता है। श्री लक्ष्मी चालीसा के लाभों की खोज करें और देवी लक्ष्मी की दिव्य ऊर्जा से जुड़ें।

Shri Lakshmi Chalisa
Shri Lakshmi Chalisa

Shri Lakshmi Chalisa Video Song on Youtube

Shri Lakshmi Chalisa

Shri Lakshmi Chalisa Lyrics In Hindi | श्री लक्ष्मी चालीसा हिंदी में

॥ दोहा॥
मातु लक्ष्मी करि कृपा,
करो हृदय में वास ।
मनोकामना सिद्घ करि,
परुवहु मेरी आस ॥

॥ सोरठा॥
यही मोर अरदास,
हाथ जोड़ विनती करुं ।
सब विधि करौ सुवास,
जय जननि जगदंबिका ॥

॥ चौपाई ॥
सिन्धु सुता मैं सुमिरौ तोही ।
ज्ञान बुद्घि विघा दो मोही ॥

तुम समान नहिं कोई उपकारी ।
सब विधि पुरवहु आस हमारी ॥

जय जय जगत जननि जगदम्बा ।
सबकी तुम ही हो अवलम्बा ॥ 

तुम ही हो सब घट घट वासी ।
विनती यही हमारी खासी ॥

जगजननी जय सिन्धु कुमारी ।
दीनन की तुम हो हितकारी ॥

विनवौं नित्य तुमहिं महारानी ।
कृपा करौ जग जननि भवानी ॥

केहि विधि स्तुति करौं तिहारी ।
सुधि लीजै अपराध बिसारी ॥

कृपा दृष्टि चितववो मम ओरी ।
जगजननी विनती सुन मोरी ॥

ज्ञान बुद्घि जय सुख की दाता ।
संकट हरो हमारी माता ॥

क्षीरसिन्धु जब विष्णु मथायो ।
चौदह रत्न सिन्धु में पायो ॥ 10

चौदह रत्न में तुम सुखरासी ।
सेवा कियो प्रभु बनि दासी ॥

जब जब जन्म जहां प्रभु लीन्हा ।
रुप बदल तहं सेवा कीन्हा ॥

स्वयं विष्णु जब नर तनु धारा ।
लीन्हेउ अवधपुरी अवतारा ॥

तब तुम प्रगट जनकपुर माहीं ।
सेवा कियो हृदय पुलकाहीं ॥

अपनाया तोहि अन्तर्यामी ।
विश्व विदित त्रिभुवन की स्वामी ॥

तुम सम प्रबल शक्ति नहीं आनी ।
कहं लौ महिमा कहौं बखानी ॥

मन क्रम वचन करै सेवकाई ।
मन इच्छित वांछित फल पाई ॥

तजि छल कपट और चतुराई ।
पूजहिं विविध भांति मनलाई ॥

और हाल मैं कहौं बुझाई ।
जो यह पाठ करै मन लाई ॥

ताको कोई कष्ट नोई ।
मन इच्छित पावै फल सोई ॥ 20

त्राहि त्राहि जय दुःख निवारिणि ।
त्रिविध ताप भव बंधन हारिणी ॥

जो चालीसा पढ़ै पढ़ावै ।
ध्यान लगाकर सुनै सुनावै ॥

ताकौ कोई न रोग सतावै ।
पुत्र आदि धन सम्पत्ति पावै ॥

पुत्रहीन अरु संपति हीना ।
अन्ध बधिर कोढ़ी अति दीना ॥

विप्र बोलाय कै पाठ करावै ।
शंका दिल में कभी न लावै ॥

पाठ करावै दिन चालीसा ।
ता पर कृपा करैं गौरीसा ॥

सुख सम्पत्ति बहुत सी पावै ।
कमी नहीं काहू की आवै ॥

बारह मास करै जो पूजा ।
तेहि सम धन्य और नहिं दूजा ॥

प्रतिदिन पाठ करै मन माही ।
उन सम कोइ जग में कहुं नाहीं ॥

बहुविधि क्या मैं करौं बड़ाई ।
लेय परीक्षा ध्यान लगाई ॥ 30

करि विश्वास करै व्रत नेमा ।
होय सिद्घ उपजै उर प्रेमा ॥

जय जय जय लक्ष्मी भवानी ।
सब में व्यापित हो गुण खानी ॥

तुम्हरो तेज प्रबल जग माहीं ।
तुम सम कोउ दयालु कहुं नाहिं ॥

मोहि अनाथ की सुधि अब लीजै ।
संकट काटि भक्ति मोहि दीजै ॥

भूल चूक करि क्षमा हमारी ।
दर्शन दजै दशा निहारी ॥

बिन दर्शन व्याकुल अधिकारी ।
तुमहि अछत दुःख सहते भारी ॥

नहिं मोहिं ज्ञान बुद्घि है तन में ।
सब जानत हो अपने मन में ॥

रुप चतुर्भुज करके धारण ।
कष्ट मोर अब करहु निवारण ॥

केहि प्रकार मैं करौं बड़ाई ।
ज्ञान बुद्घि मोहि नहिं अधिकाई ॥

॥ दोहा॥
त्राहि त्राहि दुख हारिणी,
हरो वेगि सब त्रास ।
जयति जयति जय लक्ष्मी,
करो शत्रु को नाश ॥

रामदास धरि ध्यान नित,
विनय करत कर जोर ।
मातु लक्ष्मी दास पर,
करहु दया की कोर ॥

Shri Lakshmi Chalisa PDF Download In Hindi

497 KB

Most Popular Chalisa

Benefits of Shri Lakshmi Chalisa in Hindi | श्री लक्ष्मी चालीसा के फायदे हिंदी में

श्री लक्ष्मी चालीसा एक हिंदू प्रार्थना है जो देवी लक्ष्मी को समर्पित है, जो धन, समृद्धि और प्रचुरता की देवी हैं। इस प्रार्थना का जप या पाठ करने से कई लाभ होते हैं, जिनमें से कुछ हैं:

  • धन और प्रचुरता को आकर्षित करना: माना जाता है कि प्रार्थना किसी के जीवन में धन और प्रचुरता को आकर्षित करती है। ऐसा कहा जाता है कि भक्ति और ईमानदारी के साथ प्रार्थना करने से वित्तीय कठिनाइयों को दूर करने और समृद्धि को आकर्षित करने में मदद मिल सकती है।
  • बाधाओं को दूर करना: प्रार्थना को किसी के जीवन में बाधाओं को दूर करने के लिए भी माना जाता है, चाहे वे वित्त, रिश्ते, स्वास्थ्य या जीवन के किसी अन्य पहलू से संबंधित हों। प्रार्थना का पाठ करने से व्यक्ति इन बाधाओं को दूर कर सकता है और अपने प्रयासों में सफलता प्राप्त कर सकता है।
  • रिश्तों में सुधार: यह भी माना जाता है कि प्रार्थना दूसरों के साथ अपने संबंधों को बेहतर बनाती है। ऐसा कहा जाता है कि भक्ति और ईमानदारी के साथ प्रार्थना करने से गलतफहमियों और संघर्षों को दूर करने और रिश्तों में प्यार और सद्भाव को बढ़ावा देने में मदद मिल सकती है।
  • आध्यात्मिक विकास में वृद्धि: यह भी माना जाता है कि प्रार्थना किसी के आध्यात्मिक विकास को बढ़ाती है। भक्ति और ईमानदारी के साथ प्रार्थना का पाठ करने से व्यक्ति देवी लक्ष्मी की दिव्य ऊर्जा से जुड़ सकता है और आंतरिक शांति और आनंद का अनुभव कर सकता है।
  • समग्र कल्याण को बढ़ावा देना: माना जाता है कि प्रार्थना शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से समग्र कल्याण को बढ़ावा देती है। प्रार्थना का पाठ करने से व्यक्ति तनाव और चिंता से मुक्त हो सकता है और शांति और शांति की भावना का अनुभव कर सकता है।

सारांश में, भक्ति और ईमानदारी के साथ श्री लक्ष्मी चालीसा का पाठ करने से किसी के जीवन में धन और बहुतायत को आकर्षित करने, बाधाओं को दूर करने, रिश्तों में सुधार लाने, आध्यात्मिक विकास को बढ़ाने और समग्र कल्याण को बढ़ावा देने सहित कई लाभ मिल सकते हैं।

You May Also Like These Chalisa Lyrics